برای اشتراک گذاری تصاویرتان و بهره مندی از امکانات بیشتر عضو سایت شوید.
بدون شرح
بدون شرح
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
تک درخت
تک درخت
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
2
sadraddin ایول..........
Alimousavi نوکرم
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
کرمان-بردسیر باغ آرشام
کرمان-بردسیر باغ آرشام
روزی برفی در بردسیر
روزی برفی در بردسیر
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
دشت شقایق
دشت شقایق
بردسیر – بیدخوان
بردسیر – بیدخوان