برای اشتراک گذاری تصاویرتان و بهره مندی از امکانات بیشتر عضو سایت شوید.
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
2
sadraddin ایول..........
Alimousavi نوکرم
تک درخت
تک درخت
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
روزی برفی در بردسیر
روزی برفی در بردسیر
کرمان-بردسیر باغ آرشام
کرمان-بردسیر باغ آرشام
بردسیر – بیدخوان
بردسیر – بیدخوان
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
دشت شقایق
دشت شقایق
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
بدون شرح
بدون شرح
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲