برای اشتراک گذاری تصاویرتان و بهره مندی از امکانات بیشتر عضو سایت شوید.
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
بردسیر – بیدخوان
بردسیر – بیدخوان
تک درخت
تک درخت
بدون شرح
بدون شرح
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
غروب
غروب
دشت شقایق
دشت شقایق
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
کرمان-بردسیر باغ آرشام
کرمان-بردسیر باغ آرشام
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲
روزی برفی در بردسیر
روزی برفی در بردسیر
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)
2
sadraddin ایول..........
Alimousavi نوکرم