کرمان-بردسیر باغ آرشام

باغ آرشام واقع در بلوار ولی عصر یکی از بناهای دیدنی شهرستان بردسیر است.
عکس از:علی موسوی
اینستاگرام :alimousavi1391