بردسیر – بیدخوان

روستای بیدخوان واقع در شهرستان بردسیر از شرق به کوه یشم، از جنوب شرقی به کوه قلعه دسکوئیه و از جنوب و جنوب شرقی به کوه بحر آسمان محدود می شود
آب و هوای روستا، در بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستا نها سرد است .
در این روستا،درخت گردوی کهنسالی وجود دارد که براساس برخی مستندات قدمت آن به ۲۰۰۰ سال قبل می رسد .
رودخانه دائمی بیدخوان از ارتفاعات اطراف روستا سرچشمه می گیرد.

PHOTO:Ali Mousavi

Instagram:AliMousavi034