حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر

شهر: بردسیر
محل خاکسپاری: امام زاده سید محمد
تاریخ خاکسپاری: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
تعداد شهدا: پنج شهید بزرگوار
به یاد آنهایـــی که جز استخوانهایشـــان چیزی از جسمشان نمانـــده اما عظمت و شکـــوه غیرت

و روحشان عالــــم را فرا گرفته،

باز هم همان جملـــه …

♥شهـــدا شــــرمنده ایــــم♥