حرم شهدای گمنام شهرستان بردسیر

“اگر برای خداست،بگذار گمنام بمانم” شهید گمنام

شهر: بردسیر
محل خاکسپاری: امام زاده سید محمد
تاریخ خاکسپاری: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
تعداد شهدا: پنج شهید بزرگوار